LIDMAATSCHAP, SERVICE EN VOORDELEN

Lidgelden en voordelen 2018 (werkingsjaar 2017 - 2018)

Neem deel aan gans ons activiteitenaanbod voor slechts een minimale bijdrage:

De hoogte van de lidgelden zijn op dit moment nog niet bekend.

Mailtje bezorgen bij update kalender?

Voor de leden die een e-mailadres bezitten, werd ter gelegenheid van de 300ste info een nieuwe service opgestart: jekrijgt een mailtje wanneer onze kalender een update krijgt. Laat je mailadres weten aan de atb-webmaster!

Dit adres kan ook gebruikt worden om inlichtingen, opmerkingen, adreswijzigingen enz… door te geven, kortom om contact te houden met je vereniging. Alhoewel we jullie liever persoonlijk op één van onze activiteiten ontmoeten. Tot dan?

NIEUWS VAN HET VERZEKERINGSFRONT

Aangezien ATB nationaal slechts een beperkt verzekeringsaanbod ter beschikking stelt, besliste het bestuur van onze afdeling om daar iets aan te veranderen en zelf een contract af te sluiten voor haar leden. Zo zijn onze leden voor een uitgebreider pakket verzekerd.

Indien er zich een ongeval voordoet, vragen wij om zo snel mogelijk de verantwoordelijke van de activiteit op de hoogte te brengen.
Hopelijk dienen wij niet te veel aangiftes in te dienen.