LIDMAATSCHAP, SERVICE EN VOORDELEN

Bij ATB De Natuurvrienden Willebroek betaal je slechts 1 keer lidgeld en kan je deelnemen aan ál onze activiteiten.
We zijn een sociale vereniging waarbij iedereen die dat wenst, moet kunnen deelnemen aan onze activiteiten. Zo houden we extra bijdragen voor activiteiten en weekends bewust zo laag mogelijk, en legt de afdelingskas af en toe een centje bij etc.
Want toegang tot een zinvolle vrijetijdsbesteding is een recht van iedereen.

Lidgelden 2019 (werkingsjaar 2018 - 2019)

Hoofdlid junior Hoofdlid volwassene Hoofdlid senior Bijlid junior Bijlid volwassene/senior Vanaf tweede bijlid junior Gezin
€ 20,00 € 37,00 €  27,00 € 12,50 € 18,00 gratis € 65,00

Vanaf het tweede bijlid junior  is het lidmaatschap van de andere juniors gratis.
Het totale lidgeld per gezin mag € 65,00 niet overschrijden, indien wel wordt het gezinstarief van € 65,00 gerekend. 

Enige verduidelijking:

De ouderdom in het jaar 2019 wordt gebruikt.
Junior is men van 0 tot en met 17 jaar / Volwassene is men van 18 jaar tot en met 64 jaar / Senior is men van 65 jaar.
Men is bijlid als in het gezin reeds een "hoofdlid" is. Hierbij wordt in dalende ouderdom gewerkt.
Voor bijlid of gezin moeten de leden op hetzelfde adres wonen. Voor nieuw samengestelde gezinnen wordt van deze regel afgeweken, maar de ATB-administratie gebruikt wel één adres (dit van het hoofdlid).

Denk aan de terugbetalingsmogelijkheid via je ziekenfonds.

De ziekenfondsen zien ons graag sporten en bewegen en betalen per betalend lid (een deel van) het lidmaatschap terug. Breng het formulier dat je van ons ontvangt binnen en verminder zo de bijdragen voor jou en je gezin!

Mailtje bezorgen bij update kalender?

Voor de leden die een e-mailadres bezitten, werd ter gelegenheid van de 300ste info een nieuwe service opgestart: je krijgt een mailtje wanneer onze kalender een update krijgt. Laat je mailadres weten aan de atb-webmaster!

Dit adres kan ook gebruikt worden om inlichtingen, opmerkingen, adreswijzigingen enz… door te geven, kortom om contact te houden met je vereniging. Alhoewel we jullie liever persoonlijk op één van onze activiteiten ontmoeten. Tot dan?

NIEUWS VAN HET VERZEKERINGSFRONT

Aangezien ATB nationaal slechts een beperkt verzekeringsaanbod ter beschikking stelt, besliste het bestuur van onze afdeling om daar iets aan te veranderen en zelf een contract af te sluiten voor haar leden. Zo zijn onze leden voor een uitgebreider pakket verzekerd.

Indien er zich een ongeval voordoet, vragen wij om zo snel mogelijk de verantwoordelijke van de activiteit op de hoogte te brengen.
Hopelijk dienen wij niet te veel aangiftes in te dienen.