LIDMAATSCHAP, SERVICE EN VOORDELEN

Wijziging lidgelden 2018:

Hogere overheden wijzigen hun beleid met een impact op de werking van socio-culturele verenigingen als de onze als gevolg. Zo verloor onze nationale koepel haar erkenning en subsidiëring en werd onze nationale sportfederatie verplicht te fusioneren met het oog op schaalvergroting.
Onze natuurvriendenbeweging is in evolutie en het is zoeken naar het vinden van de juiste koers. Achter de schermen bewegen er zaken, maar gezien de sterkte van onze Willebroekse afdeling, blijven ze vaak ver van ons bed.
Vandaag wordt er een hervorming van de lidgelden doorgevoerd met directe gevolgen voor onze afdeling. Het grootste verlies is het wegvallen van het gezinslidmaatschap. De jongeren- en seniorenkorting wordt behouden.
Aan onze lokale werking verandert er niets. In ruil voor je lidmaatschap kan je aan ál onze activiteiten deelnemen. Extra bijdragen voor activiteiten en weekends worden bewust laag gehouden, waar mogelijk legt onze afdelingskas een centje bij enz. Op die manier wensen we toch het laagdrempelige karakter van onze vereniging zoveel mogelijk te behouden. Want toegang tot een zinvolle vrijetijdsbesteding is een recht van iedereen.

Lidgelden 2018 (werkingsjaar 2017 - 2018)

Hoofdlid junior Hoofdlid volwassene Hoofdlid senior Bijlid junior Bijlid volwassene/senior Vanaf tweede bijlid junior Gezin
€ 20,00 € 37,00 €  27,00 € 12,50 € 18,00 gratis € 65,00

Enige verduidelijking:

De ouderdom in het jaar 2018 wordt gebruikt.

Junior is men van 0 tot en met 17 jaar.
Volwassene is men van 18 jaar tot en met 64 jaar.
Senior is men van 65 jaar.

Vanaf het tweede bijlid junior  is het lidmaatschap van de andere juniors gratis.

Het totale lidgeld per gezin mag € 65,00 niet overschrijden, indien wel wordt het gezinstarief van € 65,00 gerekend.

Men is bijlid als in het gezin reeds een "hoofdlid" is. Hierbij wordt in dalende ouderdom gewerkt.

Voor bijlid of gezin moeten de leden op hetzelfde adres wonen. Voor nieuw samengestelde gezinnen wordt van deze regel afgeweken, maar de ATB-administratie gebruikt wel één adres (dit van het hoofdlid).

Denk aan de terugbetalingsmogelijkheid via je ziekenfonds.
De ziekenfondsen zien ons graag sporten en bewegen en betalen per betalend lid (een deel van) het lidmaatschap terug. Breng het formulier dat je van ons ontvangt binnen en verminder zo de bijdragen voor jou en je gezin!

Mailtje bezorgen bij update kalender?

Voor de leden die een e-mailadres bezitten, werd ter gelegenheid van de 300ste info een nieuwe service opgestart: je krijgt een mailtje wanneer onze kalender een update krijgt. Laat je mailadres weten aan de atb-webmaster!

Dit adres kan ook gebruikt worden om inlichtingen, opmerkingen, adreswijzigingen enz… door te geven, kortom om contact te houden met je vereniging. Alhoewel we jullie liever persoonlijk op één van onze activiteiten ontmoeten. Tot dan?

NIEUWS VAN HET VERZEKERINGSFRONT

Aangezien ATB nationaal slechts een beperkt verzekeringsaanbod ter beschikking stelt, besliste het bestuur van onze afdeling om daar iets aan te veranderen en zelf een contract af te sluiten voor haar leden. Zo zijn onze leden voor een uitgebreider pakket verzekerd.

Indien er zich een ongeval voordoet, vragen wij om zo snel mogelijk de verantwoordelijke van de activiteit op de hoogte te brengen.
Hopelijk dienen wij niet te veel aangiftes in te dienen.